Οι αρνητικές επιπτώσεις εξαιτίας της έλλειψης σωματικής άσκησης στον οργανισμό μας

Included page "clone:elleipshswmatikhsaskhshs" does not exist (create it now)

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές της Στ' τάξης. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι: Η Φυσική Αγωγή και Μελέτη του περιβάλλοντος. Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ: WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.


addo.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License